.:.มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ 2558 ผจว.อุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.และข้าราชการในสังกัดฯ มอบกระเช้าขอพรและอวยพรปีใหม่ 2558 นายเสริม ไชยณรงค์ ผจว.อุบลราชธานี และ นายสุรพันธ์ ดิสสมาน นายคันฉัตร ตันเสถียร รอง ผจว.อุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)