.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้ารกิจกรรมงานวันเด็ก ในงานจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหา การแสดงต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ตอบปัญหา และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอาหารเครื่องดื่มจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)