.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันครูที่อำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีจัดงานวันครูประจำปี 2558 ซึ่งข้าราชครู ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดงานขี้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บริเวสนามหน้า สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ หอประชุมธรรมาภิบาล เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนมาดังคำที่ว่า "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" มีข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญร่วมงาน ในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬา มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ และการแสดงของข้าราชการครูมากมาย พร้อมนี้ได้มีการทำบุญตักบาตร และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลครูดีของคุรุสภาในระดับจังหวัดและระดับประเทศ (มณัญญา ภาพ/ข่าว)