.:.ข้าราชการครูอำเภอโขงเจียมจัดงานวันครูแห่งชาติ ปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในอำเภอโขงเจียมร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม เพื่อระลึกพระคุณบูรภาจารย์ที่สั่งสอนมา ในงานกลางวันจัดให้มีการแข่งขันกีฬา วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี ส่วนกลางคืนจัดให้มีการแสดงของข้าราชการครูแต่ละโรงเรียน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)