.:.วันครูแห่งชาติประจำปี 2558 อำเภอสิรินธร.:.
วันที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมกันจัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2558 ณ บริเวณโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร เพื่อระลึกพระคุณบูรณาพาจารย์ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระหว่างครู ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานวันครูที่อำเภอสิรินธรด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)