.:.การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อ นางพัชรา ประวาลทิพย์ ประธานจากคณะ สตผ. นางอรางค์ลักษ์ มณีศิริ และ นางสาวอุบลวรรณ มีจิตต์ คณะกรรมการ สตผ.ที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)