.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้เยี่ยมและตรวจความพร้อมในการรับสมัครในครั้งนี้ การรับสมัคร มี กลุ่มประสบการณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ส่วนกลุ่มทั่วไป ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มณัญญา ภาพ/ข่าว)