.:.ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ของสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนสนามสอบ O-NET ของนักเรียน ซึ่ง จะดำเนินการสอบในวันที่ 31 มกราคม 2558 ของชั้น ป.6 และสอบวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้น ม.3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)