.:.ประชุมมอบทุนการศึกษาบุตรครู ปี 58.:.
นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3(มณัญญา ภาพ/ข่าว)