.:.การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์".:.
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ พร้อมด้วย รอง ผอ.และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ และ นายโกวิท เพลินจิต ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กล่าวรายงาน ซึ่ง นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในการจัดงาน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑-๕ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๙ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในองค์กร (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)