.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558.:.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศกดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งมีรอง ผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)