.:.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ.:.
นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 64 ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากร โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวยแดง และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558 ณ หอประชุมศูนย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ ภาพ/ข่าว)