.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 3/2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 3/255 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งมีรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3, ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญจากการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียน ผู้ฝึกสอน และ ท่านสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือสมุทรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงนา พร้อมทั้งมอบหนังสือที่ระลึกจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่ ผอ.สพป.อบ.3 หลังจากนั้น ผอ.สพป.อบ.3 ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากร, ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดใน เดือนมีนาคม จำนวน 16 ท่าน (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)