.:.โครงการอบรมการมีวินัยและการป้องกันปราบปรามการทุจริต.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดการอบรมตามโครงการอบรมกฏหมายมหาชนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นในระหว่าง วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอร์ฟรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดและปิดการอบรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 ราย และ นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ จาก สพฐ.เป็นวิทยากรตลอดการอบรมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)