.:.โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการและบริหารจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประมาณ 200 ราย เดินทางเพื่อเพิ่มศักยภาพตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและบริหารจัดการภารกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนบ้านศรีงาม ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2558 หลังจากนั้น ได้ทัศนศึกษาดูงานตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ในระหว่างเดินทางตามลำดับ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)