.:.สภากาแฟอุบลราชธานี.:.
วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในการประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีพรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนทุกภาคส่วน ผู้สื่อข่าวรวมงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)