.:.วันเกียรติยศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์.:.
วันที่ 19 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชะานี เขต 3 ประธานในการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้นักเรียนและคุณครูที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ที่ผ่านมา และ นายวิชิต แฝงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนร่วมงานแสดงความยินดีด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)