.:.เปิดอาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านดงดิบ.:.
วันที่ 23 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงดิบ โดยมี ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นางจุรีพร เบิกบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในอำเภอโขงเจียมให้การต้อนรับ ,ร่วมงานแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารเรียนด้วย (มณัญญา ข่าว)