.:.โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ปี 2558.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ประจำปี 2558 หลักสูตรวิชาการบันทเทิงในกองลูกเสือ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รุ่นที่ 18 ในระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือสวนริมเขื่อน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงานอบรมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)