.:.สพป.อบ.3 ร่วมพิธีถวายราขสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สปพ.อบ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อบ.3 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าท่ีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 วันท่ี 6 เมษายน 2558 ณ มณฑลพิธีหอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว