.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือนเมษายน 2558.:.
วันที่ 9 เมษายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 4/2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเงินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศให้กับนักเรียนและครู จากนั้นได้มอบช่อดอกให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารที่่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายนด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)