.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานสงกรานต์ ปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงาน "อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงคือเก่าสงกรานต์บ้านเฮา สพป.อบ.3" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานอย่างม่วนชื่นชุม่ฉ่ำในหน้าร้อน เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและความสมานฉันท์ของชาว สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)