.:.รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมรอง ผอ.และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรดน้ำขอพรจากนายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศิริมงคลตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)