.:.พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 6.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการลที่ 6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ซึ่งได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 มี รอง ผอ.และบุคลการกรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)