.:.ประชุมคณะทำงานจัดทำเพลงประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
นายอภิสิทธิ์ บุญยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำเพลงประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการทำงาน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว