.:.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปัองกันและปราบปรามการทุจริต.:.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กับสถานศึกษา และกับ ผอ.กลุ่ม ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)