.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2558 เพื่อการปรองดองสมานฉันท์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2558 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนประชุมได้มอบช่อดอกไม้สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)