.:.การประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (หนองบัวฮี-นาโพธิ์) และสถานศึกาาที่ 6 (โพธิ์ไทร-ไร่ใต้)อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อรับทราบนโยบายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 เรื่องการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นชั้นประถมปีที่ 1 ให้อ่านออก ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล (มณัญญา ภาพ/ข่าว)