.:.ร่วมขบวนพิธีเคลื่อนสรีระสังขาร .:.
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานร่วมขบวนพิธีเคลื่อนสรีระสังขาร"พระเทพกิตติมุนี"(สมเกียรติ)จากวัดมหาวนารามไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทุ่งศรีเมือง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมขบวนพิธีเคลื่อนสรีระสังขารในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)