.:.รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 มอบนโยบายและให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการบรรจุมี รอง ผอ.จำนวน 2 ราย และ ผอ.จำนวน 21 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)