.:.อบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558.:.
นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุม อบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประกอบด้วยอำเภอศรีเมืองใหม่ ตาลสุม และ โขงเจียม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน...ภาพ/ข่าว