.:.ประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำสวยการกลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต3 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุม รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)