.:.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558.:.
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 ณ บริเวณด้านหลังอาคารกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ . และ ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อพื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเปล่าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)