.:.การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2558.:.
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงบ้านโพธิ์ศรี โดย นางอัจฉรา วงษ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านภาษาไทย เสนอผลงานเพื่อจัดส่งต่อไป (มณัญญา สิทธิสา ข่าว/จันทร์รุ่ง สัณฑมาศ ภาพ)