.:.โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ปี 2558.:.
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านสนามชัย โดย นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้มีการจัดประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ-เนตรนารี มี โรงเรียนที่ร่วมประกวด 6 โรงเรียนคือ บ้านเอือดใหญ่, นิคมสร้างตนเอง 2,บ้านนามน,อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร,บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)และบ้านแขมใต้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)