.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558.:.
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียม ก่อนประชุม ได้แนะนำ อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นที่การศึกษาชุดใหม่ และ ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ จำนวน 21 ราย พร้อมนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน และมอบโลห์รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)