.:.การคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558 .:.
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)