.:.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในงาน จัดให้มีพิธีการสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดฯ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)