.:.ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา.:.
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(ภายใต้เขตสุจริต) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)