.:.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ (ศน)ของสพป.อุบลราชธานี เขต3 เมื่วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ในระหว่างวันที่ 4-5 และ 6 กรกฏาคม 2558 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)