.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบโลห์รางวัลและช่อดอกไม้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฏาคม 2558 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)