.:.ร่วมรายการบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2558.:.
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการบันทึกเทปล่วงหน้าถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชนีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)