.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปี 2558 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยมี รอง ผอ.และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำการพัฒนาตนเอง ID Plan พร้อมทั้งการเขียนแผนพัฒนาตนเอง (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)