.:.การประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2558.:.
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับการอนุมัติการจัดสรรในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)