.:.การประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน.:.
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดการประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน พัฒนาแบบประเมินการอ่าน-การเขียนภาษาไทย จัดทำสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดทำโครงการซ่อมเสริมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี ประธานในการเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นการอบรมตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดภัยนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม ผู้อบรมข้าราชการครูวิชาการในสังกัดฯ(มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)