.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเข็มพระราชทาน เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และมอบรางวัลให้โรงเรียนส่งเสรมสุขภาพ ระดับเพชร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)