.:.ถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558 Iณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่ง นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพและข่าว)