.:.ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.:.
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศํกดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และพลตำรวจตรีธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบนโยบาย มีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)