.:.ประชุมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ จาก สพฐ..:.
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้การต้อนรับ นายธนากร งามชมพู และ นายไชยยา อินทะเสน คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม และบุคลกรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมแก่งสะพือ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)