.:.อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้.:.
ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีข้าราชการครูที่สอนชั้นประถมปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมประมาณ 220 ราย ( นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)